Balíky ponúkaných služieb

 

Basic

Advanced

 

149 €

199 €

1. Etapa - Poradenstvo k prvotným informáciám (kontrola inzerátu)
Odhalenie podvodu

Vyzerá inzerát až príliš dobre a niečo Vám nesedí? Upozorníme Vás na zvýšenú pravdepodobnosť možného podvodu.

Dostupné databázy

Skontrolujeme informácie o vozidle v dostupných databázach, aby sme zistili čo najviac informácií (npr. či nebolo manipulované s odometrom alebo odcudzené, či boli vykonávané pravidelné STK a pod.). V prípade konfliktných informácií Vás hneď informujeme.

Právne ťarchy v SR

Nechcete kúpiť auto ktoré je majetkom niekoho iného, prípadne je v exekúcií. Tieto skutočnosti preveríme v dostupných databázach.

Počet predošlých EČV v SR

Auto ktoré počas svojho života často strieda majiteľov, so sebou môže niesť aj vyššie riziká (hlavne zanedbaný servis).

Predošlé skúsenosti

Pokiaľ sme u daného predajcu už overovali viacero áut a kvalita nebola postačujúca- dáme Vám o tejto skúsenosti vedieť a Vy sa rozhodnete, či chcete pokračovať v preverení vybraného auta alebo nájdeme iné vozidlo.

Overenie voči VIN dekóderu

VIN číslo v sebe nesie zakódovanú informáciu o niektorých vlastnostiach auta (npr. rok výroby, pre niektoré typy auta aj stupeň výbavy a pod). Tieto informácie sú dôležité pre naše ďalšie úkony a preverovanie spoľahlivosti jednotlivých komponentov (npr. v istom roku bola v rámci výroby vylepšená spoľahlivosť prevodovky na danom type vozidla, aby sa predišlo častým závadám alebo výrobným vadám). Tieto informácie overíme a porovnáme so zverejneným inzerátom. Samozrejme o tom budete informovaní- aby ste neúpili auto, ktoré je od výroby viac náchylné na poruchy.

Kontrola viditeľného poškodenia

Detailná analýza zverejnených fotiek z inzerátu technikom, ktorý vie kam sa má pozerať a čo má hľadať.

Preverenie poskytnutej servisnej histórie

Preverenie informácií a tvrdení o vykonanom servise (opravách) a údržbe vozidla na základe servisnej knižky, poskytnutých faktúr a fotodokumentácie opráv.

Overenie základných skutočností a dohodnutie inšpekcie

Zisťovanie podrobností od predávajúceho a dohodnutie termínu a miesta previerky.

2. Etapa - Preverenie auta na mieste
Vizuálna kontrola
Havárie

Kontrola karosérie so zameraním na odhalenie opráv po haváriách a ich vplyvu na bezpečnosť.

Motorových častí

Kontrola motorového priestoru, rozvodu pomocných agregátov, úniky kvapalín viditeľných bez zdvihnutia vozidla.

Prevodovky

Tesnosť prevodovej sústavy, rozvodovky a diferenciálov viditeľných bez zdvihnutia vozidla.

Prevádzkových kvapalín

Hladina, kvalita a kontaminácia.

Brzdového systému

Opotrebenie brzdových komponentov, úroveň korózie, mechanické poškodenie.

Identifikátorov vozidla

Celistvosť VIN čísla a identifikačných štítkov.

Diskov a pneumatík

Dezén pneumatík, rozmery, prípadné poškodenia.

Podvozku so zdvinutím na mieste

Únik prevádzkových kvapalín, kontrola podvozkových dielov a krytov, stavu korózie karosérie a výfukového systému.

Detailného stavu karosérie

Zameranie na koróziu, kvalitu laku, úrovne prípadných vykonaných opráv.

Rozvodov

Kontrola intervalu rozvodov a dôkazov o ich prípadnej výmene. U niektorých typov motorov možná aj akusticky a pomocou počítačovej diagnostiky.

Tesnosti vstrekovačov

Kontrola úniku paliva zo vstrekovačov, prípadne ich fyzického poškodenia.

Brzdovej kvapaliny

Kontrola stavu kontaminácie brzdovej kvapaliny.

Poškodenia interiérových častí

Sedačky, opierky, tapacíre, odkladacie priestory - poškodenie a funkčnosť.

Povinnej výbavy vozidla

Kontrola povinnej výbavy vozidla podľa platnej výhlášky.

Skúšobná jazda
Motor

Výkonová charakteristika motora, neželané zvuky, prevádzková teplota chladiacej kvapaliny, vibrácie, trhanie...

Prevodovka

Plynulosť radenia, neželané zvuky, trasenie, chod a záber spojky, dvojhmotný zotrvačník, vôle v pohonnom ústrojenstve...

Jazdné vlastnosti

Citeľné vôle v nápravách, brzdný výkon, vibrácie, stabilita...

Elektronika a komfortná výbava

Test funkcie výbavových prvkov vozidla - od rádia, stieračov, cez klímu až po masáž sedadiel.

Počítačová diagnostika
Počítačová diagnostika

Zisťovanie závad za pomoci elektronický systémov vozidla.

základná pokročilá
Čítanie pamäte závad z hlavných riadiacich jednotiek

Kontrola zaznamenaných chybových kódov zo základných riadiacich jednotiek vozidla.

Spúšťanie testovacích procedúr

Spúšťanie testovacích procedúr za účelom zistenia aktuálneho stavu životnosti niektorých komponentov, napríklad vyčítanie adaptácií prevodovky, stav DPF filtra, korekcií vstrekovačov...

Správa o aktuálnom stave vozidla
Správa o aktuálnom stave vozidla zaslaná emailom

Zhrnutie všetkých zistených skutočností do prehľadnej správy popisujúcej aktuálny stav vozidla, spolu s odporúčaniami skúseného technika.

3. Etapa - Bonus
Telefonický debriefing s technikom

Po skončení previerky Vás bude kontaktovať náš technik za účelom objasnenia aktuálneho stavu vozidla a zodpovedania Vašich prípadných otázok.

Odhad nákladov na nutné opravy

Kúpa auta je len prvotný výdavok. Súčasťou tejto služby je poskytnutie odhadu najbližších očakávaných nákladov na servis vozidla.

Priorita - pokiaľ máte záujem o absolútne uprednostenie pred ostatnými previerkami a dodanie produktu do 24hodín, k cene za balík služieb sa priráta 100% z jeho ceny zverejnenej v cenníku vyššie.

K cenám sa účtujú cestovné náklady vo výške 0,25€/km. Východzí bod je Bratislava.

Nakoľko sme neplatci DPH, ceny sú uvedené bez DPH.

O nás

Všetko začalo na klubovej scéne, kde sme sa vďaka pomoci ľudom dostali na vysokú úroveň dôveryhodnosti. Postupne sme boli oslovovaní pri nákupe vozidiel ako asistencia v podobe nezávislých a skúsených mechanikov.

Zápal pre túto problematiku vyústil až do získania odborného vzdelania v oblasti opráv automobilov.

Po niekoľkých rokoch skúseností a za súčasného výskytu podvodov pri predaji jazdeniek to dospelo až do profesionálnej úrovne služieb ktorú ponúkame.

Máme skúsenosti s bezdemontážnou diagnostikou a opravami luxusných značiek automobilov.

Aj to z nás robí kvalifikovaných odborníkov ktorých len tak niekto neoklame.

  • Firma: NO RISK s.r.o.
  • Adresa: 284 Jablonové, 900 54
  • IČO: 51 648 369
  • Pôsobenie: Slovensko
  • Tel.: +421 948 966 633
  • E-mail: info@kupujemjazdenku.sk
  • #nekupujkybel

Referencie

Viac názorov nájdete na našom