Objednať preverenie

Služba

*Absolútne uprednostenie pred ostatnými previerkami, dodanie produktu do 24hodín. K cene za balík služieb sa priráta 100% z jeho ceny zverejnenej v cenníku.

o zasielanie informačných emailov o zaujímavých ponukách a novinkách (marketingové účely).

Detaily

Poskytnuté osobné údaje sú spracovávané výlučne za účelom poskytnutia služby preverenia vozidla a komunikácie s tým súvisiacej. Spracovanie prebieha v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. a GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/ 679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

O nás

Všetko začalo na klubovej scéne, kde sme sa vďaka pomoci ľudom dostali na vysokú úroveň dôveryhodnosti. Postupne sme boli oslovovaní pri nákupe vozidiel ako asistencia v podobe nezávislých a skúsených mechanikov.

Zápal pre túto problematiku vyústil až do získania odborného vzdelania v oblasti opráv automobilov.

Po niekoľkých rokoch skúseností a za súčasného výskytu podvodov pri predaji jazdeniek to dospelo až do profesionálnej úrovne služieb ktorú ponúkame.

Máme skúsenosti s bezdemontážnou diagnostikou a opravami luxusných značiek automobilov.

Aj to z nás robí kvalifikovaných odborníkov ktorých len tak niekto neoklame.

  • Firma: NO RISK s.r.o.
  • Adresa: 284 Jablonové, 900 54
  • IČO: 51 648 369
  • Pôsobenie: Slovensko
  • Tel.: +421 948 966 633
  • E-mail: info@kupujemjazdenku.sk
  • #nekupujkybel

Referencie

Viac názorov nájdete na našom